Alternativa Pedagogiska Verktyg - APV


Se Skoldatateket i Hjos hemsida för de senast info om digitala lärverktyg!


Denna sida är tänkt som ett stöd för elever med dyslexi, samt deras föräldrar och lärare.
Min tanke är att man ska bli mer bekant med de verktyg som kan användas för att underlätta inlärningen.

Kom igång med APV!


Välj annars i menyn till höger för olika resurser!
Infoblad (pdf)


Nedan finns några filmer som kan vara av intresse att se vad gäller utvecklingen av läsarter, anpassningar som kan göras i skolan samt exempel på olika verktyg som kan stödja elever i behov av APV

BakgrundsfilmDe traditionella sätten att både kommunicera och inhämta kunskaper har förändrats dramatiskt det senaste decenniet. Det har gått från att vara linjärt till icke-linjärt och ickesekventiellt till associativt. Dagens elever måste kunna; söka, navigera, värdera, sortera och skapa nytt i en värld där vi simmar i ’ofiltrerad information’. Denna nya läsart ’digital literacy’ ställer helt andra krav på dagens elever och lärare än tidigare läsarter . Ett skifte från de gamla läsarterna till den digitala kräver mångfärdigheter av elever och det är en rejäl utmaning för dagens lärare att kunna vägleda sina elever i. Uppgiften blir ännu svårare när det kommer till elever med läs- och skrivsvårigheter.


Anpassningar i undervisningenElever med läs- och skrivsvårigheter var förut oftast bortplockade från den vanliga undervisningen och gick i små grupper för specialundervisningen. På så sätt fick eleverna ett bra stöd men som forskning nu visar gick de miste om det sociala samspelet som har visat sig vara så viktigt för deras lärande och därmed deras resultat. Idag går det allra flesta elever med läs- och skrivsvårigheter i sina vanliga klasser och de är inkluderade i undervisningen. Som nämnts tidigare ställer detta dock helt andra krav på läraren, sättet att undervisa och andra faktorer som t.ex. kompetens och resurser.


Exempel på verktyg som kan användas i undervisningen


Att ge elever med läs- och skrivsvårigheter det stöd de är berättigade till enligt skollagen samtidigt som de ska inkluderas i den vanliga undervisningen kan som nämns vara problematiskt för både läraren och eleven. Flera av dessa nya digitala krav kan dock ses som positivt för elever med svårigheter. Det kan innebära att elever som tidigare haft svårt att tillgodogöra sig och visa sin kompetens i den traditionella undervisningen nu lättare kan följa med på lektionerna där APV används. Eleverna har också fått andra möjligheter att ta del av undervisningen (De kan t.ex. lyssna på ljudinspelningar, titta på filmer eller titta på animationer). Eleverna använder även tekniken för att uttrycka sig på många olika sätt. De kan skapa sina egna filmer, ljudfiler, skriva bloggar och skapa bilder och bildpresentationer. Förutsättningarna för eleverna blir helt enkelt jämnare när datorn används. Läraren måste dock vara medveten om de olika elevernas behov och anpassa undervisningen därefter genom att t.ex. gör ljudfiler och instruktionsfilmer tillgängliga, något som enligt min erfarenhet alla elever troligtvis har glädje av.