Digitala lärresurser


Digitala läromedel är ett bra stöd som passar olika inlärningsstilar och undervisningsmetoder. Ett exempel på detta är English Online. Som ses nedan kan elever med läs – och skrivsvårigheter se texten framför sig. De kan välja att lyssna på texten. Elever kan också få upp ordlista och bilder. Andra fördelar med detta läromedel är att elever kan lyssna på t.ex. grammatikgenomgångar och sedan göra interaktiva övningar på både grammatiken och läs och hörförståelse. English Online är tillgängligt för eleverna när som helst.


Klicka här om du vill ha en prova-på kod till English Online?
Smakprov på Geografi 7

Tillbaka till kom igång med APV!

Talsyntes Stava Rex Spell Right Daisy Amis Skanna Digital klassrum Datorvård Digital läromedel