Skanna in text


För att underlätta inläsning av mycket text kan man skanna in texten från en bok med en skanner eller en handskanner (t.ex. c-pen).
När man har skannat in texten till datorn kan man sedan använda ett talsyntesprogram för att spela upp texten och sedan spara filen som t.ex. mp3fil. På så sätt kan man läsa med öronen!
Här finns en film som visar hur detta kan gå till.Tillbaka till kom igång med APV!

Talsyntes Stava Rex Spell Right Daisy Amis Skanna Digital klassrum Datorvård Digital läromedel