Så här använder man programmet Spell Right. En manual på svenska finns här!

Spell Right (Oribi) är ett program som rättar stavfel och grammatik program i engelsk text. Det är avsett först och främst för personer med dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter och den kan därför upptäcka grava stavfel som dyslektiker kan göra, lättförväxlade ord osv. . Programmet har också en lexikonfunktion inbyggt så att man kan skriva i ett svensk ord och får fram det engelska ordet.

Tillbaka till kom igång med APV!

Talsyntes Stava Rex Spell Right Daisy Amis Skanna Digital klassrum Datorvård Digital läromedel