Amis


Amis är ett dataprogram som gör att du kan använda daisyskivor i datorn.
Detta gäller även daisyskivor med text och bilder .
Titta på filmen för att visa hur Amis installeras.
Amis kan laddas ned från denna sida!
Det finns dessutom en handledning till Amis som även kan hittas här.

Så här installerar du Amis!


TPB Reader

TPB Reader är ett kostnadsfritt läsprogram för att läsa DAISY-talböcker i dator (pc). Programmet har två läslägen, ett för titlar som innehåller läst tal med navigationsstruktur och
ett för multimedia, DAISY med tal, fulltext och bilder. TPB Reader har fullt
talstöd med förinspelade röstmeddelande, och fungerar utan separata anpassningar som skärmläsare. Man kan navigera i materialet på fem olika sätt: bokmärke, kapitel, rubrik, sida och fras.
Ladda ned svenska versionen:
http://www.daisy.tpb.se/tpbreader/tpbreader1.1sv.exe


Tillbaka till kom igång med APV!

Talsyntes Stava Rex Spell Right Daisy Amis Skanna Digital klassrum Datorvård Digital läromedel