Datorvård


Att använda en dator som stöd i skolan innebär att man även behöver veta vad man ska göra när datorn krånglar.
Precis som bilförare måste kunna tanka, fylla på vatten osv. på en bil måste elever som använder en dator som stöd kunna hantera datorn när den inte fungerar som det ska. Operationer som diskrensning, diskdefragmentering, Windows Update och rätt hantering av filer är därför viktigt för användaren att kunna behärska om datorn ska fungera tillfredsställande.
**Detta dokument ska förhoppningsvis hjälpa dig att se till att datorn hållas i trim!**

Titta även på filmerna nedan som visar hur du gör!

Diskrensning

Defragmentera hårddisken
Tillbaka till kom igång med APV!

Talsyntes Stava Rex Spell Right Daisy Amis Skanna Digital klassrum Datorvård Digital läromedel