8be.jpgDigital klassrum


För att stödja undervisningen i skolan är ett digialt klassrum ett bra verktyg.

Gå till kursen 'Skapa ett digitalt klassrum'

Du kan läsa mer om wikis på Wikisidan.
Kolla även på denna handledning.

Här är en film som visa exempel på hur digitala klassrum fungera.

Ett annat sätt som bidrar till att elever blir inkluderade är att skapa klassrum på nätet där eleverna i klassen, deras föräldrar och undervisande lärare är medlemmar. På sidan kan eleverna få tag på allmän information som berör dem, t.ex. länkar till enkäter som ska fyllas i, aktiviteter, matsedel, och deras uppgifter i alla ämnen. Eleverna har också möjligheter att delta i diskussioner. T.ex. ”Vad ska vi göra på elevens val?” Eller ”Hur var din arbetsinsats i förra kapitlet?” Föräldrar kan genom det digitala klassrummet lätt få veta vad som händer i klassen och se vad deras barn har i läxa, när det är prov osv. Föräldrar kan boka tid för utvecklingssamtal och få information om t.ex. kursplaner. För lärarna är det digitala klassrummet ett lätt sätt att lägga ut information om lektioner, information om prov, bra länkar, film som berör undervisningen, ljudfiler och andra dokument . På så sätt kan läraren hjälpa eleverna mycket mer än tidigare. Elever i svårigheter kan på ett smidigt sätt få tillgång till digitalt material som kan stödja deras skolgång rejält och på så sätt kan elever lättare inkluderas.

Tillbaka till kom igång med APV!

Talsyntes Stava Rex Spell Right Daisy Amis Skanna Digital klassrum Datorvård Digital läromedel