Stava Rex (Oribi) är ett program som rättar stavfel och andra språkliga fel i svensk text. Det är avsett först och främst för personer med dyslexi, läs- och skrivsvårigheter och den kan därför upptäcka grava stavfel som dyslektiker kan göra. Programmet kan bland annat också skilja mellan lättförväxlade ord, särskrivningar och det har en talsyntes inbyggt så att användaren kan lyssna på olika förslag på ord. Stava Rex fungerar i flera ordbehandlingsprogram som t.ex. Word eller Open Office.
Enligt min erfarenhet är Stava Rex ett bättre verktyg än den språkkontroll som finns i Word när elever ska språkgranska text. Den är både tydligare och lättare att använda och i förklaringar är lättare att förstå än verktyget i Word.


Här kan du titta på hur Stava Rex fungerar! En manual på svenska finns här!Att tänka på när man ska komma igång med Stava Rex är att eleven kan behöva en del stöd i början för att kunna förstå hur programmet fungerar. Detta gäller särskilt med ’lättförväxlade ord’ där det inte nödvändigtvis behöver vara fel, utan där programmet bara upplyser användaren att något ’kan’ vara fel. Att välja bland förslag till stavning och hur man få fram fler förslag kan också behöva förklaras. Att aktivera det inbyggda talsyntes kan också vara bra att prova!


Tillbaka till kom igång med APV!

Talsyntes Stava Rex Spell Right Daisy Amis Skanna Digital klassrum Datorvård Digital läromedel