Det finns flera talsyntesprogram på marknaden. Det program som visas här heter Claro Read Plus.
Fler instruktionsfilmer finns på engelska på Claro Softwares egen kanal på YouTube här!

Förslag till arbetsmetoder för användning av talsyntes i Claro Read Plus


Man kan använda talsyntes på olika sätt.
Claroread.jpg
1. En sätt som kanske lämpar sig till yngre barn och
elever med svårare läs- och skrivsvårigheter,
är är att låta eleverna skriva på dator med talsyntes
på från början.
Antingen i läget där man kan höra ord för ord vad man
skrivit eller med bokstavsljud aktiverat.

(Gå in på inställningar - avancerade inställningar och bocka för rutan tecken och sedan bokstavsljud - enligt bilden till höger.)

På så sätt kan eleverna höra med en gång om ordet (eller tecken) som de skrivit låter rätt. När eleverna har skrivit klart kan de öppna Stava Rex och kolla igenom sin text i den. Avslutningsvis kan lyssna på hela sin text i talsyntesen för att hitta kvarvarande fel.

2. Ett annat sätt som lämpar sig för elever med mildare läs- och skrivsvårigheter är att låta eleven skriva klart sin text först utan talsyntes. Sedan kan de kolla den i Stava Rex för att avslutningsvis lyssna på den i talsyntes.Tillbaka till kom igång med APV!

Talsyntes Stava Rex Spell Right Daisy Amis Skanna Digital klassrum Datorvård Digital läromedel