Wikis

Wiki betyder snabbt på Hawaiiska.
Kortfattat är wiki ett verktyg för att enkelt kunna skapa webbsidor i t.ex. skolmiljö.
Fördelarna är många. T.ex. behöver man inte kunna avancerade program för att kunna skapa en webbsida. Precis som Wikipedia kan man lägga upp sidan så att vem som helst kan redigera innehållet. Klassrum på webben där lärare kan lägga upp planeringar och uppgifter. Elever får tag på ljudfiler till uppgifter, se instruktions filmer som bäddas in från
Teacher on Demand och delta i diskussioner och utvärderingar.
  • Digitalt klassrum - lärare kan lägga upp planeringar och uppgifter. Elever får tag på ljudfiler till uppgifter, se instruktionsfilmer som bäddas in från t.ex Teacher on Demand och delta i diskussioner och utvärderingar.
  • Lärarplats - boka prov, diskutera, ha ämnesrum och dela dokument.
  • Klasssidor - lärare, elever och föräldrar kan få tillgång till all information som rör klassen. T.ex. alla uppgifter i samtliga ämnen, boka tider för utvecklingssamtal, protokoll och diskussionsmöjligheter.
  • Möjligheterna med en Wiki är alltså många. Det är upp till ens egen fantasi vad man kan skapa.


Vill du skapa din egen Wiki? Här finns en kurs som kan hjälpa dig komma igång.

http://www.multimedia.skolverket.se/Kurser/Publicera/Upptack-Wikispaces/
Jag håller även på att att skapa en kurs i hur man skap ett digital klassrum som beräknas vara klar maj 2010.

Den hittas här eller i menyn till höger. Kolla även på denna handledning.

Fler exempel på hur wikis kan användas i skolan

http://www.multimedia.skolverket.se/Reportage/Publicera/Wikihjaltar-pa-Manhattan/
http://comeniusclassroom.wikispaces.com/